UWAGA RODZICE !!!

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów:

Lp.  

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły  

do 12.03.2019 r., do godz. 15.00

2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych                                                     i niezakwalifikowanych  

19.03.2019 r., godz.13.00

3. Podpisywanie woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.  

do 21.03.2019 r. do godz. 15.00

4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych                            i nieprzyjętych.  

25.03.2019 r., godz. 15.00

5. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły – rekrutacja uzupełniająca do 12.07.2019 r.
6. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych                   i  niezakwalifikowanych.  

17.07.2019 r., godz. 13.00

7. Podpisywanie woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. do 19.07.2019 r., godz. 15.00
8. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych                               i nieprzyjętych.                                                                   23.07.2019 r.,  godz. 15.00