Opłata za posiłki w szkole:

Koszt śniadania: 2,50 zł.

Koszt obiadu: 5,50 zł.

Ilość dni płatnych w danym miesiącu jest podawana na bieżąco w Librusie na Tablicy ogłoszeń.

Przypominamy, że:
– śniadania wydawane są (po 1 lekcji) w godz. 8.45-8.55
– obiady wydawane są (po 5 lekcji) w godz. 12.25-12.45

Opłaty za posiłki dokonujemy na konto szkoły, płatne z góry w danym miesiącu (tzn. jeżeli dziecko je posiłki w lutym, to płatności należy dokonać w lutym na początku miesiąca).

Konto szkoły: 04 1020 5460 0000 5302 0118 4761

UWAGA!!!

Informujemy, że od 1 listopada 2017 nie ma możliwości odpisu opłaty za posiłki w przypadku nieobecności dziecka w szkole. Śniadanie lub obiad jest do odbioru w stołówce szkolnej do godz. 13.30