WIDZĘ – SŁYSZĘ – CZUJĘ

WIDZĘ – SŁYSZĘ – CZUJĘ

Dziś, w ramach obchodzonego w szkole Tygodnia Zdrowia, odbyło się spotkanie klas I-III z panią Renatą Szymońską, która w bardzo przystępny sposób zaprezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci dowiedziały się między innymi: jak sprawdzić tętno i oddech osoby poszkodowanej oraz poznały bardzo ważną zasadę: widzę – słyszę – czuję. Na fantomie p. Renata pokazała zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, także u małych dzieci. Bardzo ważnym elementem tej praktycznej lekcji udzielania pomocy była nauka wzywania pogotowia ratunkowego i powiadamiania odpowiednich służb. Uczniowie mieli również okazję wielokrotnego przećwiczenia pozycji bocznej ustalonej i to w roli poszkodowanych. Zajęcia uwrażliwiły dzieci na pomoc drugiemu człowiekowi. Pokazały, że czasami nawet drobne czynności, niewielka pomoc może ratować życie